Výkopy, zpevňování podkladních vrstev a úpravy plání

Úpravy toků, čištění nádrží a rybníků a kořenové čistírny