Zpracování projektové dokumentace, ekonomiky a rozpočtů staveb

Zajišování stavebních povolení, územních rozhodnutí a kolaudace staveb

Dozorování a vedení staveb

Zajišování odhadů cen nemovitostí