Kompletní dodávky komunikací (zámková dlažba, živičné a betonové povrchy)
- Místní komunikace a parkoviště Třemošná, Přívětice, Plzeň-Západní ul.
- Zpevněné plochy a zámková dlažba – areál Chladírenský servis Jedlička, Plzeň-Litice, areál trafostanice
TR 100 ZČE Plzeň, areál Proexpo Třemošná, příjezdová komunikace a parkoviště PEBAL Třemošná
- Kolejová dráha a zpevněná komunikace - Ferrum, Plzeň
- UVEX Nýrsko – místní komunikace a parkoviště
- Rekonstrukce chodníku v Plzni – bezbariérový přístup pro pacienty ZZ Doubravka
- Kolejová dráha – Keramika Horní Bříza
- Místní komunikace ČOV ASAVET Biřkov
- Plocha pro stáčení provozních chemikálií – Plzeňská teplárenská

Drobné silniční stavby (opěrné zdi, rampy, propustky, mosty)